Blog

Borsa Nedir?

borsa nedir? borsa endeksi nedir? borsa nasıl işler?

Borsada yatırım yapmak, birikimlerini değerlendirmek isteyen hemen herkesin ilgisini çeken konuların başında gelir. Hisse senedi ve yatırım fonu gibi popüler finansal varlıkları alıp satarak önemli kazançlar elde edebilmek mümkündür, ancak piyasaların nasıl işlediğini iyi bilmek ve risklerin de farkında olmak gerekir. Borsa nedir, nasıl çalışır, türleri nedir? Gelin, borsa hakkında merak edilenlere yakından göz atalım.

Borsa Nedir?

Sözlükteki karşılığıyla borsa; alıcıların ve satıcıların, finansal değeri bulunan her türlü malın ya da değerli kağıdın alışverişini veya takasını gerçekleştirmek üzere devlet denetiminde bir araya geldikleri yerdir. Başka bir ifade ile borsa, tarafların birtakım kurallar çerçevesinde ve güvenli bir şekilde ticaret yapması için oluşturulan fiziki ya da çevrimiçi platformdur.

Piyasaİzle Reklam Alanı

Bir başka borsa tanımı da şöyle yapılabilir: 

Borsa; hisse senedi, döviz, vadeli işlemler ve menkul kıymetler gibi finansal varlıkların işlem gördüğü, alınıp satıldığı ve halka arz edildiği piyasaları temsil eder.

Borsada alım satım işlemleri, alıcının belirli bir hisse senedi için ödemeye razı olduğu maksimum fiyat (alış fiyatı) ile satıcının aynı hisse için teklif ettiği fiyat (satış fiyatı) seviyesinin örtüşmesi ile gerçekleşir. Borsada al-sat işlemi, geleneksel ticarete de çok benzer. Bir malı almak için verilebilecek makul seviyeler arz fiyatını, satıcıların aynı malı satmaya razı oldukları seviyeler de talep fiyatını oluşturur. Ticaret, bu iki seviyenin kesiştiği bir noktada ve her iki tarafın da rızasıyla gerçekleşir. Eskiden büyük oranda portföy yöneticileri tarafından yürütülen borsa işlemleri, günümüzde hem profesyoneller hem de bireysel yatırımcılar tarafından da kolaylıkla yapılabilmektedir.

Borsa Çeşitleri Nelerdir?

Borsalar birçok alt türe sahip olmakla birlikte “Menkul Kıymetler Borsaları”, “Vadeli İşlem Borsaları” ve “Opsiyon Borsaları” olmak üzere üç temel sınıfa ayrılabilir.

Menkul Kıymet Borsası

Menkul kıymetler borsası için; “döviz, hisse senetleri, emtialar, borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi finansal varlıkların alış, satış, takas işlemlerinin gerçekleştiği yer” tanımı uygun olacaktır.

Ticaret neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir ancak bunun bir organizasyon altında vücut bulması, ilk kez Amsterdam Borsası ile mümkün olmuştur. 1602 yılında kurulan ve bugün hala Euronext Amsterdam adı altında faaliyetlerini sürdüren bu kurum, bilinen en eski menkul kıymetler borsasıdır.

Vadeli İşlem Borsaları

Futures piyasalar olarak da isimlendirilen vadeli işlem borsalarında esnek ve çok yönlü işlem yapabilmek mümkündür.  Vadeli işlem, belirli bir malın alıcı ve satıcı arasında geçerli olan belirli bir tarih ve sabit bir fiyat üzerinden teslim edilmesi esasına dayalı bir sözleşmedir. Vadeli sözleşmeler, finansal türev ürünler oldukları için varlığın sahipliğini üstlenmeden de alım ve satım yapabilmeye olanak tanır.

Opsiyon Borsaları

Opsiyon anlaşmaları, herhangi bir finansal varlığı belirli bir vadeye kadar belirli bir fiyat üzerinden almaya ve satmaya imkân tanıyan bir sözleşme türüdür. Opsiyon borsalarında vadeli varlıklar özgürce alınıp satılabilir. Anlaşma tarihinin süresi dolduğunda varlığı alma veya satma zorunluluğunun bulunmaması, opsiyon varlıkları futures varlıklardan ayıran en önemli farktır.

Dünyanın En Büyük Borsası Hangisidir?

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük borsası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Menkul Kıymetler Borsası’dır. Orijinal adı New York Stock Exchange’dir ve genellikle NYSE kısaltması ile kullanılır. İşlem hacmi açısından dünyanın ikinci en büyük borsası da yine Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Nasdaq’tır. Bu iki borsada her yıl trilyonlarca dolar değerinde işlem gerçekleşmektedir. Dünya finans piyasalarının bir gözünün her daim bu borsalarda yaşanan gelişmelerde olduğunu söylersek abartmış olmayız.

Nasdaq, işleyiş şekli bakımından bir pazar yerine benzer. Nasdaq’ta yatırımcılar doğrudan birbirleri ile alış satış yapmazlar. Bu işlemler bir dealer yani temsilci vasıtasıyla gerçekleşir.

NYSE’de ise fiyatları belirlemek için bir açık artırma yöntemi kullanılır. Hafta içi saat 9:30’ta çalan açılış zilinden önce yatırımcılar alım satım emirlerini girmiş olurlar. Emirler, teklif edilen en yüksek alış fiyatı ile en düşük satış fiyatının eşleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

ABD’de finans piyasaları son derece gelişmiştir ve şeffaftır. Bunun sonucu olarak şirketler hakkında bilgi edinmek de kolaydır. Bu durum, dünyanın dört bir yanından yatırımcıları ABD’li şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaları noktasında cesaretlendirmektedir. Böylece bu şirketler küresel düzeyde sermayeye kolaylıkla erişmektedirler.

Piyasa değerlerine göre dünyadaki diğer büyük borsalar arasında Tokyo, Londra, Hong Kong, Şangay, Frankfurt gibi menkul kıymetler borsaları gösterilebilir.

Hisse Senedi İşlemlerinde SIFIR Komisyon Avantajı Trive’da! Hemen görüntülü görüşme ile online hesap aç, hisse yatırımına başla!

Türkiye’de Borsacılık Tarihinin Özeti

Borsa faaliyetlerimizin geçmişi 1854 Kırım Savaşı’na kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşen bu savaşın ardından, kaynak ihtiyacının karşılanması maksadıyla piyasaya devlet tahvilleri sürülmüş ve bunlar İstanbul’da satılmaya başlanmıştır. 1866 yılına geldiğimizde ise Osmanlı Devleti’nden alacakları bulunan diğer devletlerin de desteği ile faaliyetlerini İstanbul’da yürüten borsa, 1873’te çıkarılan kanun ile Dersaadet Tahvilat Borsası ismini almıştır.

Takvim yaprakları 1984 yılını gösterdiğinde, dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameyi imzalamasıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın ilk adımları da atılmış olur. 365 milyon liralık bütçesi ile İMKB’nin bir kurum olarak tarih sahnesindeki yerini alması ise 26 Aralık 1985 tarihinde gerçekleşmiştir. İMKB’nin ilk başkanı Muharrem Karslı’dır.

İMKB’de gerçekleşen ilk işlemin de ilginç bir öyküsü vardır. İMKB’de yankılanan ilk gong sesi, dönemin devlet bakanlarından Ekrem Pakdemirli tarafından sembolik olarak satışa çıkarılan Boğaziçi Köprüsüne ait gelir ortaklığı senedi için duyulmuştur.

Borsa istanbul binası

30 Aralık 2012’ye geldiğimizde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu resmi gazetede yayımlanmış ve kanunun 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul AŞ’nin borsacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul’un bir kurum olarak faaliyetlerine başlaması ise 5 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Yeni adıyla Borsa İstanbul (BİST) eski adıyla da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adından anlayacağımız üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerini almış menkul kıymetler borsalarıdır.

Borsa İstanbul’un amacı, kendi esas sözleşmesinde de açıkça belirtildiği üzere, tüm sermaye piyasası araçlarının serbest rekabet koşulları altında güvenli ve kolay bir biçimde; şeffaf, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesi için gereken ortamı temin etmektir.

Borsa Nasıl İşler?

Alıcılar ve satıcılar genellikle bir aracı kurum üzerinden Borsa’ya erişim sağlarlar. Herhangi bir işlemin gerçekleşebilmesi için, bir alış ve bir satış emrinin bulunması ve bunların bir fiyatta eşleşmesi gerekmektedir. Fiyat, alıcı ile satıcı arasındaki arz-talep ilişkisi ile belirlenir. Bir finansal varlığa yatırım yapmak isteyenlerin sayısı ve yatırım miktarı arttıkça, ürünün fiyatı yükselir; buna karşın satış miktarı arttığında fiyat düşer. Bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde, güven içinde gerçekleşebilmesi için gerekli olan altyapı ise yetkili borsa aracı kurumları ve devlet tarafından yetkilendirilmiş düzenleyici kuruluşlar arasında işleyen mekanizma ile mümkün olur.

Yukarıda detaylı bir biçimde açıkladığımız üzere, borsadaki tarafları şu şekilde ifade edebiliriz:

Alıcı – Bir finansal varlığa yatırım yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi.

Satıcı – Yatırımlarını nakde dönüştürmek isteyen ya da açışa satış yapan gerçek ya da tüzel kişi.

Aracı Kurum – Yatırımcılara platform altyapısını sağlayan ve işlemlere aracılık yapan kurum, şirket

Düzenleyici Kuruluş – Tarafların güven içinde işlem yapmalarını sağlayan, denetleyen otorite, devlet tarafından yetkilendirilmiş kurum.

Borsada İşlem Nasıl Yapılır?

Türkiye’de Borsa İstanbul, Amerika’da Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsası organize borsalara örnek verilebilir. Günümüzde borsa aracı kurumlar üzerinden faaliyet gösterir. Borsada işlem yapabilmek için ilk olarak bankadan veya yetkili bir aracı kurumdan yatırım hesabı açmanız greedier. Yatırım hesabına girdikten satın almak istediğiniz fon, hisse veya varlığı ürün kodu ile arayabilir, piyasaların açık olduğu herhangi bir zamanda kolayca alıp satabilirsiniz. Döviz borsa analizi ve altın borsa analizi gibi temel ve teknik finansal dataları okuyarak yol haritası belirleyebilir, borsa analiz uygulamaları üzerinden satın almak istediğiniz varlığın geçmiş dönemdeki performansını da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Borsa Yapısı Nasıldır?

Borsada işlem gören varlıkların fiyatları, çok temel arz ve talep dengesi üzerinden belirlenir. Son 50 yıla kadar borsa işlemleri tahta adı verilen bir alan çevresinde gerçekleştirilirdi. Kâğıdın ismi ve fiyatı tahtaya yazılır, alıcılar ile satıcılar arasındaki işlemler buradan yapılırdı. Günümüzde ise alım satım emirleri, dijital ortamda fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilir. Örneğin; hisse senedi almak isteyen bir yatırımcı, alım emrini 6,95 TL olarak sisteme girer. Hissenin fiyatı 7 TL ise herhangi bir işlem gerçekleşmez, satıcılar fiyat emirlerini daha aşağıya koymaya başladıklarında ise fiyatlar düşer ve 6,95 TL seviyesine geldiği anda alım işlemi gerçekleşmeye başlar. Alıcıların ve satıcıların bir varlığa olan ilgisi işlem hacmine yansır. Yüksek hacimli kağıtlar, istenilen fiyat kademesinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alınıp satılabilir.

Borsada Hisse Senedi Yatırımları

Borsa denildiğinde akla ilk olarak hisselere yatırım yapmak gelir. Geçmişten günümüze borsaların en temel kaynakları şirket hisseleri olmuştur. Belirli büyüklüğe ulaşan şirketler yatırımlarını genişletmek için halka arz edilebilir. Talep toplama tarihinin ardından halka arz edilen şirketlerin hisseleri satışa sunulur ve piyasanın ilgisine göre fiyatlanır. Hisse senedi yatırımı, aynı zamanda o şirkete ortak olmak demektir. Hisse sahipleri, şeffaf bir biçimde şirketin bilançolarını, varlıklarını ve finansal raporlarını inceleyebilir. Şirketin durumuna ve gidişatına uygun olarak hisselerini artırabilir veya satarak daha yüksek potansiyele sahip hisselere geçiş yapabilir. Ayrıca temettü hisseleri ile uzun vadeli yatırım yapanlar ekstra gelir olanaklarından da yararlanabilir.

VİOP İşlemlerinde ‘Sıfır Komisyon’*

Hemen görüntülü görüşme ile online hesap aç, VİOP’ta yatırım yapmaya başla!

Borsa Nasıl Öğrenilir?

Borsayı öğrenebilmek için ilk olarak piyasaları öğrenmek ve temel seviyede finansal okuryazarlık düzeyine ulaşmak oldukça önemlidir. Borsada işlem yapmadan önce bir hisseye veya varlığa ait finansal raporların, haberlerin ve temel piyasa koşullarının takip edilmesinde fayda vardır. Vadeli işlemler, opsiyonlar ve menkul kıymetler gibi kavramların ne anlama geldiği; açığa satış, pip, likidite, fiyat makası, işlem hacmi, komisyon tutarı ve platform kullanımı gibi genel bilgilerin öğrenilmesi yatırımcılara büyük avantaj sağlar. İşlem yaptığınız aracı kurumun borsa kavramları kılavuzlarından ve bu konuda özel olarak hazırlanan diğer kaynaklardan borsayı öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Borsa Endeksi Nedir?

Borsa endeksleri, borsalarda işlem gören tekil hisse senetlerinin gruplanması ile ortaya çıkan finansal ürünlerdir. Bu endeksler, tabiri caizse çeşitli sınıflandırmalar ile bir paket haline getirilen hisselerdir. Örneğin; söz konusu ülkenin borsasında işlem gören şirketler arasından, piyasa değeri en yüksek 100 şirketin hisseleri ile bir endeks oluşturulabildiği gibi yalnızca teknoloji şirketlerinin yer aldığı bir başka endeks de olabilir. Borsa endekslerinin fiyat hareketleri, ülke ekonomisindeki genel gidişata dair sinyaller verebilir; ayrıca ilgili sektörün veya borsada işlem gören diğer finansal enstrümanların trend hareketlerini yorumlamak açısından da önemli bir kaynaktır.

Borsa endekslerinin fiyatları, hem yerel ve uluslararası yatırımcıları ülke borsasına çekebilmeleri açısından, hem de ülke ekonomisinin genel gidişatına ışık tutabilmeleri yönüyle önemli göstergelerdir. Örneğin ABD borsasının genel performansı, üç ana endeks yardımıyla takip edilebilir. Dow Jones Industrial Average (Endüstriyel Ortalama), birtakım kriterlere göre belirlenen 30 ABD şirketinin hisse senedi fiyatlarının ağırlıklı ortalamaları ile oluşur. S&P 500 ise yine piyasa değeri en büyük 500 şirketin ortalamasıdır. Bir diğer borsa olan Nasdaq ise, daha çok teknoloji şirketlerinin performanslarını yakından izleyebilmek için önemlidir.

Diğer büyük borsaların endeksleri hakkında da kısaca şu bilgileri verebiliriz:

DAX Endeksi: DAX ya da güncel ismiyle DAX40, Almanya’nın Frankfurt borsasında işlem gören hisse senetleri arasından seçilen 40 şirketin hisseleri ile oluşturulmuş bir endekstir. İçinde SAP, Siemens, Volkswagen gibi Alman endüstri devleri yer alır. DAX endeksi, 1988 yılında kurulmuştur ve 2021 yılına kadar DAX30 ismiyle işlem görmüştür. 20 Eylül 2021 tarihinde 10 yeni şirket daha eklenerek DAX40 adını almıştır.

FTSE 100 Endeksi: 1984 yılında Londra Borsası altında oluşturulan FTSE 100 endeksi, bu borsada işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek 100 tanesini kapsar. FTSE 100 endeksinin fiyat hareketleri, Birleşik Krallık’taki şirketler ve hane halkı için bir refah endeksi olarak takip edilmektedir.

CAC 40 Endeksi: Fransa’nın Paris Euronext Borsası’nda işlem gören, piyasa değeri en yüksek 40 uluslararası anonim şirketin hisse senetlerinin ağırlıklı ortalamalarının alınması ile hesaplanan borsa endeksidir.

NIKKEI 225 Endeksi: Japonya’nın Tokyo Borsa’sında işlem gören, büyük sanayi şirketlerinin başını çektiği 225 şirketin hisse senetlerinin ortalaması ile hesaplanan endekstir. Bileşenleri açısından ABD’deki Dow Jones endeksine benzer.

Yatırımcılar Neden Borsaya Para Yatırır?

Finansal piyasalar her zaman fırsatlarla dolu olmuşlardır. Bireysel yatırımcılar ya da şirketler, sermayelerini enflasyonist etkilere karşı korumak ve değerlendirmek için birtakım finansal varlıklara yatırım yapmayı tercih ederler. Genel kanı; borsada işlem gören hisse senetlerine veya endekslere yatırım yapmanın, uzun vadede enflasyonu aşan getiriler elde etmenin en iyi yollarından biri olduğu şeklindedir. Hatta hisse senetlerinin; uzun vadede tahvil, emtia ve diğer finansal varlık getirilerini dahi geride bırakacağı düşüncesi yaygındır.

Şirketler Neden Borsaya Açılır?

Borsaya açılmak, şirketlerin daha büyük miktarda sermayeye ulaşabilmesi ve bu sayede yatırımlarını artırarak büyüyebilmesi için en temel yollardan biridir. Özellikle teknoloji yatırımı son derece pahalı ve gerçekleştirmesi zor bir iştir. Kendi öz sermayeleri ile büyük ölçekli yatırımlara imza atması mümkün olmayan şirketler, Halka Arz yöntemi ile sermaye artırımına gidebilir. Bu açıdan baktığımızda borsaya yapılan her bir kuruşluk yatırımın, kazanç elde etmeye dönük bir hamle olmasının yanında, ekonomik büyümeye, gelişmeye yönelik atılan bir adım olduğunu da söyleyebiliriz.

Devletler Neden Borsayı Önemser?

Güçlü bir ekonomi, ancak güçlü bir üretim ve istihdam ortamında var olabilir. Bir ülkede faaliyetlerini sürdüren şirketler, yerel veya uluslararası sermayeye ne kadar bol ve kolay erişebilirse, onunla orantılı biçimde büyüyebilir. Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri, bu hisse senetlerinin oluşturduğu endeksler tam da bu yüzden çok önemlidir. Şirketlerin zayıflaması zincirleme bir reaksiyon ile ülke ekonomisinin duvarlarını çatlatabilir iken, bu şirketlerin güçlenmesi kartopu etkisi ile büyüyerek ülke ekonomisinin genel şartlarını da iyileştirecektir. Devletler bu sebeple borsaya, borsaya yatırımcı çekmeye büyük önem atfederler.

Borsaların Ülke Ekonomisine Faydaları

  • Ülkeye sıcak para çekmek,
  • Finansal ürünler üzerinde fiyat istikrarı oluşturmak,
  • Şirketlere halka açılma fırsatı sunmak,
  • Finansal araçların nakde dönüştürülmesine olanak tanımak,
  • Şirketlere likidite sağlamak,
  • Ekonomik düzeni korumak,
  • Sermayeyi tabana yaymak.

Borsa Yatırımlarınızın Getirisi

Borsada yaptığınız yatırımlardan bir getiri sağlamanın temelde iki yolu bulunur. İlk olarak, yatırım yaptığınız finansal ürünü, daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde edebilirsiniz. Genelde uzun süren ayı piyasalarında, birçok yatırım enstrümanı ciddi oranda değer kaybeder. Böyle anlarda yatırım yapabilir ve piyasanın bir yükseliş döngüsüne girmesini bekleyebilirsiniz. Kar etmeye başladığınız andan itibaren sizi bekleyen en büyük sınav, yatırımınız ile vedalaşmak ve kar realizasyonu yapabilmek olacaktır.

Borsadan getiri elde etmenin bir diğer yolu da – eğer bir hisse senedine yatırım yaptıysanız- temettü ödemeleridir. Bazı şirketler belirli dönemlerde yatırımcılarına temettü dağıtırlar. Bu sebeple, temettü veren şirketlerin hisse senetleri, hisse senedi piyasalarında giderek daha fazla ilgi görmektedirler.

Borsa Mantığı Nedir?

Borsa mantığı, satın alınan bir mal ile belirli bir değerin parçası olmak demektir. Borsa üzerinden bir hisse senedi aldığınızda devasa bir şirketin az oranda da olsa hissedarısınızdır. Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren halka arz edilmiş şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak bu ortaklıkların sayısını artırabilirsiniz.

Borsa Amacı Nedir?

Hisse senedi, tahvil ve kıymetli madenler gibi sermaye piyasası araçlarının yasalar, düzenlemeler ve belirli mevzuatlar dahilinde güvenle alınıp satılmasına aracılık etmektir.

Borsada Günlük Al Sat Nasıl Yapılır?

Borsada günlük Al/Sat işlemleri hem spot piyasadan hem de VIOP üzerinden yapılabilir. Yatırımcılar farklı paritelerde yükselişe veya düşüşe işlem açabilir.

Borsada Günlük Kaç Defa Al Sat Yapılır?

Borsada günlük alım satım yapmak veya diğer adıyla day trade, bilgi ve deneyim gerektiren bir işlemdir. Day Trade gerçekleştirme sayısı ise borsadan borsaya farklılık göstermekle birlikte günlük işlem sayısında bazı kısıtlamalar veya kotalar da bulunabilir.

Borsada Yatırım Yapmak Riskli midir?

Ödülün büyük olduğu yerde risk de vardır. Borsada işlem yapan yatırımcılar için, kazanç elde etme olasılığı bulunduğu gibi para kaybetme olasılığı da vardır. Özellikle piyasa deneyimi az olan yatırımcıların, yüksek riskli finansal yatırım ürünlerine daha temkinli yaklaşmaları tavsiye edilir. Riskinizi daha iyi yönetmek için iyi bir araştırmanın ardından yatırım yapabilir; yine teknik ve temel analiz konularında kendinizi geliştirmeyi düşünebilirsiniz.

Borsada Mutabakat Nedir?

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “Müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68. maddesinde; saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında; en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu mutabakat işlemlerinin sonucunun, iç kontrolden sorumlu olmak üzere istihdam edilen en üst düzey personel tarafından; aracı kurumun yönetim kuruluna, bankanın iç denetim komitesine ve ihtilaf olması halinde Kurula 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Diğer taraftan profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

Aracı kurumlar, yatırımcılarına yılda 1 defadan az olmamak kaydıyla çevrimiçi kanallardan mutabakat göndermektedir. Bu mutabakatta, yatırım hesabınızda bulunan finansal varlıkların son durumunun doğru şekilkde yansıtılması gerekmektedir. Yatırımcılar bu mutabakatı onaylayabilir ya da itiraz edebilir. 

* VİOP işlemlerinde 10 milyon TL’ye kadar ‘Sıfır Komisyon’, 10 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise on binde 2 komisyon uygulanır.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakınız !