BlogGenel

Açığa Satış Nedir?

açığa satış short selling nedir? hisse senetlerini açığa satmak

Hisse senetlerinin ya da yatırım yaptığınız herhangi bir finansal enstrümanın değeri arttığında doğal olarak hesabınızdaki bakiye de yükselir. Peki fiyatlar düşerken de getiri elde edilebilir mi? Kesinlikle evet! Finansal piyasalarda, fiyat hareketi var olduğu müddetçe kazanç elde edilebilir. Bunu yapmanın en yaygın yollarından biri kısa pozisyon almak ya da açığa satış yapmaktır

Short açmak biçiminde de sıklıkla duyabileceğiniz kısa pozisyon, yatırımcılara fiyatı düşen bir finansal varlık üzerinden pozitif getiri elde etme imkanı sağlar. Kısa pozisyon (short position), açan bir yatırımcı fiyatın düşmesini beklediği için bunu yapıyordur. Eğer fiyat hareketi umduğu gerçekleşir yani düşerse kazanç elde eder; buna karşın fiyat yükselirse de bu işlemden zarar eder.

Piyasaİzle Reklam Alanı

Hisse senedi alım satımı yapan pek çok yatırımcı, piyasaya tek pencereden bakar. Yani bu insanlar yükseliş beklediği hisse senetlerini satın alır ve kazanç elde etmeyi bekler. Fiyatların düşebileceğini sezdikleri anda da ellerindeki hisse senetlerini satarak daha düşük bir fiyattan geri almayı umarlar. Bu, hisse senedi işlemlerinden kazanç elde etmeye çalışan bir yatırımcı için en yaygın, en beklenen davranış kalıbıdır.

Açığa Satış Ne Demek?

Borsada işlem gören hisse senetleri üzerinden kazanç elde etmenin bir diğer yolu da hisse senetlerini açığa satmak olabilir. Açığa satış işleminde, yatırımcı söz konusu hisselere hiç sahip olmaz. Yani, hesabında hiç var olmayan bir finansal ürünün düşüşüne yönelik beklentisinden para kazanmak için bir işlem açar. Bu işleme açığa satış adı verilmektedir.

Açığa Satış İşleminin Mantığı

Açığa satış işleminde, yatırımcının söz konusu hisse senedini satın almadığını daha önce ifade ettik. Bir yatırımcı sahip olmadığı finansal ürünü nasıl satabilir ki? Elbette ödünç alarak! Şimdi, açığa satış işleminin teknik olarak nasıl işlediğini anlatmaya çalışalım:

 1. Yatırımcı, açığa satmak istediği hisse senetlerini aracı kurumdan ödünç alır
 2. Ödünç alınan bu hisseler, anında bir başka yatırımcıya satılmış olur
 3. Hisselerini açığa satan yatırımcı bir süre sonra pozisyonu kapatmak istediğinde, aracı kurumdan ödünç aldığı bu hisselerin bedelini geri ödemesi yani mevcut fiyattan satın alması gerekecektir.
 4. Pozisyon açıldığı sıradaki hisse fiyatı ile kapatıldığı andaki hisse fiyatı arasındaki fark, yatırımcının bakiyesine kar ya da zarar olarak yansıyacaktır.

NOT: Açığa satışa konu olan hisselerin, aracı kurumlar tarafından belirlendiğini ve bu işlem için birtakım ekstra masraflara da katlanmak durumunda olabileceğinizi lütfen unutmayın.

Aracı Kurum Penceresinden Açığa Satış

Bir yatırımcı, herhangi bir hisse senedini açığa satmak istediğinde, bunları çalıştığı aracı kurumdan teknik olarak “ödünç” almaktadır. Aracı kurumlar ise bu işlemi ya ellerindeki mevcut hisse havuzundan karşılar ya da başka bir kurumdan borç alarak yatırımcının istediği bu pozisyonu açmasını sağlar. Bu işlem, aracı kurum tarafından perde arkasında yönetilen bir süreçtir ve yatırımcının detaylar hakkında endişe etmesine gerek olmayacaktır.

Fiyatın düşeceği beklentisi ile hareket eden bir yatırımcı tarafından açığa satılan hisseler, aslında o sırada fiyatın yükseleceğini düşünen bir başka yatırımcıya satılmış olur.

Ticaretin doğası gereği, aracı kurum borç olarak verdiği hisse senetlerini bir süre sonra geri almak isteyecektir. Hisseleri açığa satan yani aracı kurumdan borç alan yatırımcı da pekala bu borcunu ödemek durumundadır. Borcu ödemek için aynı sayıda hisse senedi, mevcut fiyattan satın alınarak aracı kuruma iade edilir. Bir açığa satış pozisyonu, böylece kapanmış olur.

Açığa Satış Örnekleri

Şu ana kadar borsada açığa satış işleminin nasıl gerçekleştiğini etraflıca anlatmaya çalıştık. Özetlemek gerekirse, bir hisse senedinin fiyatının düşeceği yönünde beklentisi olan bir yatırımcı, aracı kurumdan ödünç aldığı hisseleri açığa satabilir. Hisse fiyatı düşerse açığa satış işleminden kazanç elde edecek ancak hisse fiyat yükselirse de aynı oranda zarar edecektir.

Açığa satış işlemini örneklerle anlatmaya çalışalım:

Açığa Satış Kar Örneği

Örneğimizdeki hisse senedinin ismi ABC hissesi ve mevcut fiyatı 30 lira olsun. Yatırımcımız, yaptığı analizler neticesinde hisse senetlerinin değer kaybedeceği kanaatine varmış ve 1000 adet hisseyi açığa satmış olsun…

 • Aracı kurumdan borç olarak alınan 1000 adet hissenin fiyatı o sırada 1000*30 TL= 30.000 TL olacaktır.
 • Bir süre sonra ABC hissesinin fiyatının, yatırımcımızın beklentisine paralel olarak 25 liraya kadar düştüğünü varsayalım. Son durumda 1000 adet hissenin fiyatı 1000*25 TL = 25000 TL tutarındadır.
 • Pozisyon o anda kapatılırsa; 30.000 – 25.000 = 5000 TL ise yatırımcının bu işlemden elde edeceği kazanç miktarıdır.

Açığa Satış Zarar Örneği

Örneğimizdeki hisse senedinin ismi XYZ hissesi ve mevcut fiyatı 20 lira olsun. Yatırımcımız, yaptığı analizler neticesinde hisse senetlerinin değer kaybedeceği kanaatine varmış ve 1000 adet hisseyi açığa satmış olsun…

 • Aracı kurumdan borç olarak alınan 1000 adet hissenin fiyatı o sırada 1000*20 TL= 20.000 TL olacaktır.
 • Bir süre sonra XYZ hissesinin fiyatının, yatırımcımızın beklentisine zıt yönde hareket ettiğini ve 25 liraya kadar yükseldiğini varsayalım. Son durumda 1000 adet hissenin fiyatı 1000*25 TL = 25000 TL tutarındadır.
 • Pozisyon o anda kapatılırsa 20.000 – 25.000 = -5000 TL ise yatırımcının bu işlemden elde edeceği zarar olarak karşımıza çıkmaktadır

Not: Açığa satış işlemlerinden elde edeceğiniz kar ya da zararlara aracı kurumların işlem masrafları dahil değildir. Açığa satış işlemi sonucu birtakım ek maliyetler oluşabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Açığa Satış Yapma Şartları Nelerdir?

Borsada açığa satış işlemleri SPK tarafından getirilen bazı kurallara tabidir. En başta, açığa satış işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerin listesi, piyasada işlem gören hisse senetlerini ve ETF’leri kapsayacak biçimde belirlenmiştir. Bunun dışında, açığa satış işlemleri için bazı koşullar vardır.

 • Açığa satış yapmak isteyen yatırımcının, aracı kurum ile bir “kredi sözleşmesi” imzalamış olması gerekmektedir. Açığa satış izni, aracı kurumun değerlendirmesi neticesinde yatırımcıya verilmektedir.
 • Açığa satış yapabilmesi için, yatırımcının bir marj hesabı açması ve pozisyon açıkken ödünç alınan hisselerin değeri üzerinden faiz ödemesi gerekir.
 • Yatırımcı tarafından girilen emir en başta açığa satış olarak girilmelidir. Yani, bir pozisyon sonradan açığa satış olarak değiştirilemez.
 • Açığa satış işlemine konu olan hisse senetleri ve miktarları, SPK tarafından belirlenen hisseler arasından çalıştığınız borsa aracı kurumunun seçtikleri ile sınırlıdır.
 • SPK, yatırımcıları korumak adına açığa satış işlemlerine birtakım sınırlamalar getirmiştir. Buna göre öz kaynak oranı %50 ve sürdürme oranı %35 olarak belirlenmiştir. Zarar eden bir pozisyon bu oranın altına düşmüşse, aracı kurum müşterisine teminat eklemesi için çağrı yapar. Teminat eklenmediği takdirde, pozisyon aracı kurum tarafından kapatılacaktır
 • Açığa satış yapılan pozisyon işlem gününün sonunda kapatılmalıdır. Eğer pozisyon kapatılmadıysa, açığa satışa konu olan kıymetin “borç olarak” aracı kurumdan temin edilmesi gerekir. Böylece pozisyon 1 günden uzun sürelerde açık tutulabilir.

Açığa Satış Yapmanın Riskleri Nelerdir?

Açığa satış işlemi, hisse senedi piyasasının bir özelliği olup, yatırımcılara yükseliş dışında düşen fiyatlardan da kazanç elde etme fırsatı sunar. Ancak özellikle piyasadaki volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda bir hayli risklidir.

Açığa satış, yalnızca deneyimli yatırımcılar tarafından kullanılması tavsiye olunan gelişmiş bir stratejidir. Büyük miktarlarda getiri elde etme imkanı olduğu gibi son derece derin finansal kayıplara da yol açabilir. Bu yüzden, hisse senetlerini açığa satmak isteyen yatırımcıların, borsanın nasıl işlediğini iyi bilmelerinin yanında açığa satış işleminin şartlarına da hakim olmaları gerekir.

Hisse senetlerinin özellikle uzun vadede yükseliş odaklı finansal varlıklar olduğu unutulmamalıdır. Açığa satış işleminde ise yatırımcılarda, ödünç alınan hisseler iade edilmeden önce fiyatın düşeceğine ve böylece bu hisseleri daha düşük bir maliyetle satın alabileceğine yönelik bir algı oluşur. Herhangi bir hisse senedinin fiyatı, olumlu bir haber ve piyasa koşulları ile teoride sonsuza kadar yükselebileceği için açığa satış kaynaklı kayıplar da sınırsızdır.

ETF’leri açığa satmak, hisse senetlerini açığa satmaktan daha az risklidir. Çünkü bir short squeeze yaşanma ihtimali tekil hisse senetlerinde ETF’lere göre daha yüksektir. Bu yüzden, yeterli deneyime sahip olmayan yatırımcılar açığa satış yapmak istiyorsa, buna ETF’leri kullanarak başlayabilir.

Açığa satış ile ilgili riskleri 3 ana alanda sınıflandırabiliriz.

 1. Piyasadan kaynaklı risk: Açığa satış işleminden kazanç elde etmek, fiyatın düşmesine bağlıdır. Açığa satılmış bir menkul kıymet değer kazanıyorsa yatırımcı zarar eder.
 1. Düşük likidite riski: Açığa satış pozisyonu aldığınız ve kazanç elde ettiğiniz bir işlemi kapatabilmek için, pratikte o hisseleri mevcut fiyattan geri almak durumundasınız. Ancak herhangi bir sebepten ötürü fiyat çok düşmüşse, hisselerini satmak isteyen bir başka yatırımcı bulamama riski de vardır. Yeterli derinliği bulunan piyasalar için düşük bir olasılık olsa da bu ihtimali göz önünde bulundurmalısınız.
 1. Üçüncü taraf riskleri: Açığa satış işlemine konu olan hisse senedi ve şirket ile ilgili birtakım olumsuzluklar yaşanabilir. Büyük bir spekülasyon yaşanıyorsa, o şirket piyasayı düzenleyen kuruluşlar tarafından borsadan men dahi edilebilir. Bu tarz riskler maalesef yatırımcılar tarafından üstlenilmektedir ve herhangi bir aracı kurum, bu tarz durumlardan kaynaklanan zararları karşılamaz.

Açığa Satış Yasağı Nedir?

Borsada belirli koşullar oluştuğunda, düzenleyici kurumlar tarafından bazı menkul kıymetlerin açığa satışına yönelik kısıtlamalar hatta yasaklar getirilebilir. Açığa satış yasağı gibi uygulamaların temel amacı, borsada ani ve sert düşüşlerin önüne geçmek ve bu yolla yatırımcıları büyük finansal kayıplara karşı korumaktır.

Ekonomik, siyasal ya da herhangi bir olumsuz gelişmenin etkisi borsa tarafında çok sert hareketlere neden olabilir. Böyle zamanlarda, bir yandan elinde hisse senedi bulunan yatırımcılar satış yapmaya başlar; diğer yandan bu hisseleri açığa satmak isteyenler işlem açarak piyasadaki panik ortamını daha da derinleştirir. Piyasanın işleyişini ve yatırımcıları korumak ile mükellef olan düzenleyici kuruluşların ellerinde böyle zamanlarda uygulayabilecekleri enstrümanlar vardır. Açığa satış yasağı ve devre kesici uygulaması buna örnek olarak gösterilebilir.

Covid 19 pandemisine dair haberlerin piyasalar üzerindeki ilk yansımalarını hatırlayalım. Satış baskısının artması ile birlikte Borsa İstanbul, pandemi döneminde bir açığa satış yasağı uygulamaya başlamıştı. Daha sonra bu yasak önce BİST 30 hisseleri, sonra da BİST 50 hisseleri için kaldırılmıştı.

Açığa Satış İşleminde Yukarı Adım Kuralı Nedir?

Borsada satışların aşırı arttığı dönemlerde yukarı adım kuralı uygulanabilir. Bu kural, açığa satış yapılacak olan menkul kıymetin, mevcut fiyattan daha yüksek bir fiyata satılabilmesi anlamına gelmektedir.

Yani yatırımcılar, satın aldıkları hisse senetlerinin son fiyatı bir önceki fiyata oranla yüksek olsa bile açığa satış işlemini gerçekleştirebilir. Yukarı adım kuralının uygulanma amacı, “açığa satışları azaltmaktır” diyebiliriz.

Yatırımcılar Neden Açığa Satış Yapar?

Açığa satış yapmanın en yaygın nedenleri; spekülasyon ile kazanç elde etme veya hedging ile riskten korunma isteğidir.

Bir spekülatör açısından açığa satış yapmanın tek bir motivasyonu olabilir, fiyatlar düşerken kazanç elde etmek!

Hedging amaçlı açığa satış ise biraz daha karmaşık olabilir. Hisse CFD piyasasında açık tuttuğunuz bir uzun pozisyondan çıkmadan, aşağı yönlü zararları sınırlamak istiyorsanız, onunla yakından ilişkili veya yüksek korelasyonlu bir hisse senedinde açığa satış yapabilirsiniz. Ancak hatırlatmamız gerekir ki bu türden işlemler deneyimsiz yatırımcılar için önerilmez.

Açığa satış gibi yüksek risk barındıran stratejiler aynı zamanda yüksek getirili ödüller de vaat eder. Açığa satış, pek çok yatırımcı tarafından hemen her gün başarıyla uygulanan bir yöntemdir, yani istisnai bir durum değildir.

Yatırımcı açığa satış işleminde marjin hesabıyla birlikte kaldıraç da kullanabilir, bu da onun sermayesinin tamamını kullanmadan daha büyük pozisyonlar açmasını sağlar. Dikkatli bir şekilde yapılırsa açığa satış, portföydeki diğer yatırımlara karşı bir denge sağlar ve riskten korunmak (hedging) için ucuz bir yol olabilir.

Açığa Satış İşleminin Avantajları

 • Yüksek kazanç fırsatı
 • Düşük başlangıç ​​sermayesi
 • Kaldıraçlı yatırımlar mümkün
 • Diğer yatırımlara karşı hedging imkanı

Açığa Satış İşleminin Dezavantajları

 • Potansiyel olarak sınırsız kayıplar
 • Marj hesabı açmak gerekir
 • Marj hesabı için ödenen faiz ve ek masraflar
 • Short Squeeze yaşanma ihtimali

Açığa Satış Maliyetleri

Hisse senedi yatırımından farklı olarak açığa satış, bazı ek maliyetler içerir.

Açığa Saıştan Kaynaklı Marj Faizi

Açığa satış işlemi yalnızca marj hesapları aracılığıyla yapılabildiği için, ödenecek faiz, özellikle kısa pozisyonlar uzun süre açık tutulursa zamanla artabilir. Marj faizi, bir yatırımcı için önemli bir gider kalemi haline gelebilir.

Hisse Senedi Borçlanma Maliyetleri

Yüksek faiz oranı, sınırlı dalgalanma veya başka herhangi bir nedenle aracı kurumdan ödünç alınan bazı hisselerde yüksek borçlanma maliyetleri ortaya çıkabilir. Borç alınan menkul kıymete göre değişen bu maliyet, kısa pozisyonun değerinin küçük bir yüzdesinden yüzde 100’ünden fazlasına kadar değişebilen yıllık bir orana dayanır ve kısa pozisyonun açık olduğu gün sayısına bölünerek hesaplanır.

Hisse senedi borçlanma maliyeti, aracı kurum tarafından müşterinin hesabına ya ay sonunda ya da kısa pozisyonun kapanışında yansıtılır.

Açığa Satış Öncesi Takip Edilmesi Gereken Metrikler

Bir hisse senedindeki açığa satış etkinliğini izlemek için kullanılan iki ana metrik Short Interest Oranı ve Short Interest-Hacim Oranıdır.

Short Interest Oranı

Kısa dalgalanma olarak da bilinen short interest rate, piyasada mevcut veya “alım satıma konu olabilecek” hisse sayısının halihazırda açığa satılmış hisse sayısına oranıdır. Çok yüksek bir short interest oranı, aşırı değerli görünen ve fiyatı düşebilecek bir hisse senedine işaret eder.

Short Interest / Hacim Oranı

Günleri karşılama oranı şeklinde tercüme edilebilecek days to cover ratio, bir şirketin açığa satılan hisselerini kapatmak için beklenmesi gereken gün sayısını ölçer. Söz konusu kısa pozisyonların kapanacağı yaklaşık süreyi vermek için, bir şirketin şu anda açığa satılmış hisselerinin ortalama günlük işlem hacmine bölünmesi ile hesaplanır. Bu oranın yüksek olması, hisse senedi için bir düşüş göstergesi olarak yorumlanır.

Her iki açığa satış metriği de yatırımcıların bir hisse senedi için genel duyarlılığın yükseliş mi yoksa düşüş yönlü mü olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Örneğin, 2014 yılında petrol fiyatlarının düşmesinin ardından General Electric Co.’nun enerji bölümünün tüm şirketin performansını olumsuz etkilediği gözlemleniyordu. Bir kısım yatırımcı, hisse fiyatında bir düşüş beklemeye başlayınca, short interest oranı 2015’in sonlarında %1’den %3,5’in üzerine çıktı. 2016’nın ortalarından Şubat 2019’a kadar GE’nin hisse fiyatı, 33 dolardan 10 dolar seviyesine kadar düştü. Bu da, Temmuz 2016’da hisse senetlerini açığa satan bir yatırımcılar için hisse başına 23$’lık bir kâr anlamına geliyordu

Açığa Satış İçin Uygun Koşullar

Açığa satış söz konusu olduğunda zamanlama çok önemlidir. Hisse senetleri tipik olarak uzun dönemler boyunca yavaş yavaş yükselirler ancak düşerken bu süreç çok daha kısa bir zaman aralığında gerçekleşir. Bir hisse senedi yatırımından uzun vadede elde ettiğiniz kazanç, sert bir düşüş hareketi nedeniyle birkaç gün veya hafta içinde silinebilir

Hisse senetlerini açığa satmak isteyen bir yatırımcı, bu işlemi tam da bu sebeple mükemmele yakın bir zamanlama ile açıp kapatmak zorundadır. İşleme çok geç girmek, hisse senedi düşüşünün büyük bir kısmı zaten gerçekleşmiş olabileceğinden, potansiyel kazancın azalması açısından büyük bir fırsat maliyetine neden olabilir.

Öte yandan işleme çok erken girmek, açığa satış işlem maliyetleri ve eğer hisse senedi fiyatı yükselirse hızla artacak olan potansiyel kayıplar da göz önüne alındığında ciddi zararlara yol açabilir.

Ne zaman açığa satış yapılır gibi bir sorunun kesin yanıtı olmamakla beraber, doğru zamanı bulabilmek için bazı ipuçları önümüzde durmaktadır.

1- Ayı Piyasası Sırasında

Net bir ayı piyasasında, borsada işlem gören hisse senetlerinin çoğu değer kaybeder. Dolayısıyla, trendin en yakın arkadaşları olduğuna inanan yatırımcılar, yerleşik bir ayı piyasası sırasında kârlı açığa satış işlemleri yapma şansına sahiptir. Tıpkı 2008-2009 küresel ayı piyasasında yaşandığı gibi düşüşlerin hızlı ve derin olduğu dönemlerde açığa satış yapan yatırımcılar önemli kazançlar elde ederler.

2- Hisse Senedi veya Piyasa Temelleri Sarsıldığında

Bir hisse senedinin temelleri, o şirketin temel faaliyet alanında karşılaşabileceği problemler, kar marjı üzerinde baskı yaratan girdi maliyetlerinin artması, olumsuz bir bilanço açıklaması, şirketin büyük hissedarları veya yönetim kuruluyla ilgili ortaya çıkabilecek negatif bir haber gibi birçok nedenden dolayı sarsılabilir.

Bunun dışında piyasanın genelini etkileyebilecek olası bir ekonomik yavaşlama, diplomatik krizler veya savaş tehdidi gibi olumsuz jeopolitik gelişmeler neredeyse tüm sektörleri ve hisseleri negatif etkileyebilir.

Bir hisse senedini ya da piyasanın genelini derinden sarsabilecek olumsuz gelişmeler, açığa satış üzerinden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için bulunmaz bir fırsattır.

3- Teknik Göstergeler Düşüşü Onaylıyorsa

Açığa satışlar, düşüş eğilimi birden fazla teknik göstergeyle onaylandığında daha yüksek bir başarı olasılığına sahip olabilir. Bu göstergeler, RSI değerinin aşırı alım bölgesini göstermesi, önemli bir destek seviyesinin altında günlük kapanış yaşanması ya da, “death cross” denilen 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesi olabilir.

Teknik analizde kullanabileceğiniz çok sayıda indikatör bulunur ve bir düşüş trendini birden fazla gösterge ile teyit ettikten sonra kısa pozisyon almak, başarı şansınızı artıracaktır.

Açığa Satışla İlgili Ek Hususlar

Kısa Pozisyon (short açmak) Ödünç Alınan Parayı Kullanır

Short açmak, marjin işlemi olarak bilinir. Açığa satış yaparken, yatırımınızı teminat olarak kullanarak aracı kurumdan borç para almanızı sağlayan bir marj hesabı açmış olursunuz. Eğer açığa satış yaptığınız menkul kıymetin fiyatı artarsa, zararın kontrolden çıkması ve aracı kurumdan marjin çağrısı almanız olasıdır.

Açığa Satış için Zamanlama

Bir şirketin hisse senetleri ya da herhangi bir finansal enstrüman o esnada var olan tüm piyasa kurallarına, tüm analizlere, hatta tüm teknik indikatörlere göre aşırı değerli bile olsa, fiyatının düşmesi kesin değildir. Düşüş olacaksa da bu biraz zaman alabilir. Eğer açığa satış yaptığınız bir pozisyona sahipseniz tüm bu olasılıkları ve doğurduğu riskleri analiz etmelisiniz.

Açığa Satış İşleminde Neden Borç Alınır?

Size ait olmayan bir şeyi satamazsınız. Bir şirketin sınırlı sayıda hissesi olduğu için, açığa satış yapan bir yatırımcı, bunları satmak için önce bu hisselerden bazılarını bulmalıdır. Bu nedenle açığa satış yapan taraf, bu hisseleri aracı kurumdan ödünç alır ve borcu için ayrıca faiz ödemeye de razı olur.

Açığa Satış Yapmak Kötü mü?

Bazı yatırımcılar piyasaya karşı aşağı yönlü pozisyon  etik olmadığını düşünürken, diğer çoğu yatırımcı, ekonomist ve finans uzmanı; açığa satış yapanların bir piyasaya likidite sağlayarak onu daha verimli hale getirdiği konusunda hemfikirdir.

Borsada Açığa Satış Ne Demek?

Borsada açığa satış, bir hisse senedinin fiyatının düşeceğine yönelik işlem açmaktır. Açığa hisse satmak, bir yatırımcının kendine ait olmayan hisseleri satmak istediği anlamına gelir. Açığa hisse senedi satmak isteyen bir yatırımcı; bir marjin hesabına sahip olmalı, hisse senetlerini aracı kurumdan ödünç almalı ve pozisyon kapatılırken de o hisseleri mevcut fiyat üzerinden satın alarak aracı kuruma iade etmelidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakınız !